Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Budżet

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych. Organ prowadzący gromadzi środki na działalność szkoły na własnym rachunku bankowym i przekazuje dyrektorowi szkoły do dyspozycji.

Szkoła może pozyskiwać środki oświatowe na działalność statutową szkoły z różnych źródeł .