Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Gimnazjum im. Gazety Olsztyńskiej w Lamkowie

Dyrekcja


Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek "Edukacja dla Przyszłości" 

mgr inż. Małgorzata Bałusz

Wicedyrektor Oddziału Gimnazjlanego w Lamkowie

dr ks. Piotr WiśniewskiStatut