Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Menu podmiotowe

 

    Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

 

 

zwana dalej szkołą jest placówką niepubliczną


Organem prowadzącym jest:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich   "WROTA"

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje :

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty