Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Statut prawny


Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

 

zwana dalej szkołą jest placówką niepubliczną


Organem prowadzącym jest:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich  WROTA

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje :

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

STATUT