Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Gimnazjum im. Gazety Olsztyńskiej w Lamkowie

Rada Rodziców

Rada Rodziców Niepublicznego Gimnazjum w Lamkowie, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 425, z późniejszymi zmianami)

oraz Statut

                     Organy Rady Rodziców:

                Przewodniczący Rady Rodziców
                      Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
                      Członkowie Rady Rodziców