Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Rada Rodziców

Rada Rodziców Oddziału Gimnazjalnego w Lamkowie, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 425, z późniejszymi zmianami)

oraz Statut

                     Organy Rady Rodziców:

                Przewodniczący Rady Rodziców
                      Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
                      Członkowie Rady Rodziców

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja