Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Rada Pedagogiczna


Dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek "Edukacja dla Przyszłości" 

mgr inż. Małgorzata Bałusz


Wicedyrektor Oddziału Gimnazjlanego w Lamkowie

dr ks. Piotr Wiśniewski

Nauczyciele:

 • J. polski - mgr Agnieszka Cejmer
 • J. angielski -  mgr Teresa Iwanowicz
 •  Język mniejszości narodowej (język niemiecki)- mgr Urszula Popławska
 •  J. francuski - mgr Agnieszka Cejmer
 •   Matematyka - mgr Jarosław Witka
 •  Biologia - dr Agata Chałupa
 •  Historia - mgr inż. Małgorzata Bałusz
 • Geografia - mgr Urszula Popławska
 • Chemia - mgr Monika Beczak-Janukowicz
 •  Fizyka - mgr Helena Maj
 • Zajęcia techniczne - mgr Marzena Tymińska
 •  Informatyka - mgr Marzena Tymińska
 •  Wychowanie fizyczne - mgr Joanna Bloch
 • Historia i Kultura Niemiec- mgr Urszula Popławska
 • Religia - mgr Urszula Popławska

Pomoc Pedagogiczno - Psychologiczna

 • Socjoterapeuta - dr ks. Piotr Wiśniewski, mgr Urszula Popławska
 • Pedagog - mgr Agnieszka Pacyńska - Czarnecka
 • Logopeda - mgr Monika Sylwestrzak

Wychowawcy klas Niepublicznego Gimnazjum:

    II      mgr Agnieszka Cejmer
   III      dr Agata Chałupa