Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Tryb działania

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Statut