Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Samorząd Ucznowiski

Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty
z oraz
Statut

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowsk