Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Gimnazjum im. Gazety Olsztyńskiej w Lamkowie

Samorząd Ucznowiski

Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty
z oraz
Statut

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowsk