Biuletyn Informacji Publicznej
Oddział Gimnazjalny w Lamkowie

Organizacja

Organami szkoły są:

  • Dyrektor szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.
Statut